VoxReport este o platforma de bloguri, opinii şi comentarii libere. Aceasta reprezintă un spatiu public pentru cititori şi profesionişti din orice domeniu, politicieni, persoane publice, jurnalişti freelanceri sau colaboratori ai oricărui grup media.
UNIMEDIA.MD


Arhiva autorului

Legislația pertinentă care protejează drepturile debitorilor ce se împrumută…

De la cine ne împrumutăm ? Unii se imprumuta de la rude, prieteni, altii amaneteaza lucruri personale la casele de amanet, insa majoritatea se imprumuta de la urmatoarele institutii: 1) Bancile Comerciale (în prezent 14 la număr); 2) Institutii financiare nebancare, companii de microfinantare/leasing. Exista un anumit % din imprumutati (debitori) care din varii motive...

Executarea ordinelor incaso…

În acest articol mă voi expune asupra executării de către Băncile Comerciale din Republica Moldova a ordinelor incaso, prezentate de către executorii judecătorești în vederea perceperii în mod incotenstabil a mijloacelor bănești din conturile bancare ale clientelei. Băncile recepționînd încheierile privind aplicarea sechestrului pe mijloacele bănești ale debitorului, aduc la cunoștința executorului judecătoresc dacă debitorul...

CEDO vs RM

Astazi Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a mai expus asupra 3 cereri depuse de către concetățenii noștri la înalta curte. Prin aceste cereri ei au pretins violarea drepturilor lor de către instanțele naționale de judecată. CEDO încă odată a mai demonstrat în fața comunității noastre cît și Europene calitatea actului de justiție din RM, puterea...

Sechestrarea mijloacelor bănești de pe conturile bancare…

Art.22 al.1 lit.ș) al Codului de executare permite executorului judecătoresc să obțină de la Băncile comerciale ca să fie informat despre deschiderea pe viitor a unor conturi bancare de către debitor. În acest sens, executorii judecătorești înaintează băncilor comerciale încheieri prin care solicită să le fie furnizată informația despre existența conturilor bancare deschise pe numele...

Caracterul licit al dobîndirii proprietății trebuie abordat diferențiat…

Prin diferențiat ar trebui să facem trimitere la anumite categorii de persoane, funcționari.  Păcat că sesizarea dlui Efrim la Curtea Constituțională privind prezumția caracterului licit al proprietății dobîndite nu s-a regăsit în logica juridică a magistraților de la Curtea Constituțională. Ca idee și context ea ar trebui să fie inclusă si în marea noastră reformă...

Raiul Fiscal al unor titulari de ,,Patentă de Întreprinzător” + incompetența statului…

Patenta de Întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atestă  dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp. Faza patentei de întreprinzător constă în aceea că nu trebuie să te supui înregistrării de stat, de asemenea nici de licență nu ai nevoie. Asupra...

Interpretare art. 26 CRM.

Articolul 26 Dreptul la apărare (1) Dreptul la apărare este garantat. (2) Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale. (3) În tot cursul  procesului , părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. (4) Amestecul  în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele...

Constatarea contravenției de către executorii judecătorești privați !!!

Odată cu reformarea sistemului de executare a hotărîrilor judecătorești, care s-a materializat prin trecerea de la oficii de executare (instituții de stat) la executori judecătorești privați, fiind învestiți cu autoritate publică reprezentînd exponentul puterii de stat sau remarcat atît momente pozitive cît și de alt gen, însă cele de gen pozitiv sper să le prevaleze...

Mulțumim lui Tănase , Visternicianu . Filincova de la CSJ, Morari de la Procuratura Anticorupție și Bulat de la PG că i-au promovat pe cei mai ,,buni”.

În luna septembrie s-au desfașurat examenele de admitere la Institutul Național de Justiție pentru a deveni candidat la funcția de judecator sau procuror. Examenele au constat din proba scrisa ( soluțiunarea a 100 in treabări tip gril ) și proba verbala ( soluționarea a 2 spețe ). Eu de exemplu am încercat să candidez pentru...

Lichidarea instanțelor economice, o necesitate neargumentată !!!

În sfîrșit proiectul de lege privind lichidarea instanțelor judecătorești economice a fost aprobat în prima lectură de Parlament. Ca urmare instanțele de drept comun vor examina și litigii economice. Trebuie să fim de acord că examinarea litigiilor economice de către instanțele de drept comun este salutabilă, aici într-adevăr observăm că Legiutorul a pus pe prim...

Executarea hotărîrilor judecătorești în RM…

Pîna nu demult executarea hotărîrilor judecătorești din RM erau puse în sarcina Ministerului Justiției prin intermediul Departamentului de Executare și al Oficiilor de executare teritoriale.  Acest sistem s-a dovedit a fi unul ineficient datorită lipsei independenței cu adevarat a executorilor judecătorești și lipsa stimulării acestora. Ineficiența sa materializat prin tergiversarea executării hotărîrilor judecătorești și imixtiunea...